Valkó és Vidéke Helytörténeti Kutató Egyesület

Valkó és Vidéke Helytörténeti Kutató Egyesület

VVHKE

Az egyesületet több, a magyar történelem iránt kiemelten érdeklődő amatőr kutató alapította. Az egyesület megalapításának gondolata, 2008-ban merült fel. A fő érv a törvények és kutatáshoz kapcsolódó előírásoknak való megfelelés volt. Mindezek mellett a tagok és a munkájuknak egységes keretekbe foglalása, a tervszerűen és áttekinthető módon történő kutatás megszervezése is lényeges elemként jelent meg. A kezdeti nehézségeken túllépve elhatároztuk, hogy a II. világháború történelemkönyvekben szereplő mondatait részleteiben próbáljuk meg kiegészíteni. Az egyesület jelenleg Valkó településen és vidékén tárja fel az 1944. év végén történt eseményeket.

Munkánkhoz szükségszerűen kapcsolódik a levéltári dokumentumok áttekintése, a helyi közösség megszólítása, a szörnyű időszak visszaemlékezéseinek rögzítése, a helytörténeti munkák feldolgozása. A háború harctereinek feltárása szigorú szabályok betartása mellett történik. A kutatók a feltárás előtt oktatásban részesülnek a balesetek elkerülése végett. Amennyiben veszélyesnek minősíthető tárgy kerül feltárásra azonnal értesítésre kerülnek az illetékes hatóságok, mind magunk, mind mások testi épségének megóvása érdekében.

A kutatás eredményei a későbbiekben Valkó község helytörténeti kiállításának keretein belül lesznek megtekinthetőek, kiegészítve a dokumentumokból nyert kapcsolódó információkkal. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a kutatás alatt talált tárgyak Valkó község tulajdonába kerülnek. Egyesületünk a későbbiekben rendszeresen kíván előadásokat, kiállításokat szervezni munkák eredményeiről, Valkón és az ország más településein egyaránt, a társadalom mind szélesebb körének tájékoztatásának érdekében.

Valkó és vidéke helytörténeti kutató egyesület (VVHKE)

  • Cím: 2114 Valkó, Petőfi utca 137.
  • Bankszámlaszám: 10700622-49046900-51100005 (CIB bank)
  • Adószám:18724532-1-13
Külön köszönet a valkói polgármester úrnak, Sziráki Szilárdnak a kutató egyesület és ügyünk támogatásáért!