A térségben harcolt magyar alakulatok

(Last Updated On: )

A térségben harcolt magyar alakulatok

Kaposvári 10. gyaloghadosztály.

vitéz Oszlányi Kornél Pál vezérőrnagy - 1944.11.06.
 • András Sándor ezredes 1944.11.06 – 1944.12.06
 • vitéz Kisfaludy József vezérőrnagy 1944.12.06 – 1945.
 • Vezérkari főnök: Botond Béla vezérkari őrnagy.
 • I. Hadműveleti osztályparancsnok: Benyovszky Győző százados.
 • segédtiszt: Bíró József hadnagy 
 

Kaposvári 6. gyalogezred.

75 mm-es Pak 40 ágyú

Kaposvári 6/I. gyalogzászlóalj.

Kaposvári 6/II. gyalogzászlóalj.

Nagyatádi 6/III. gyalogzászlóalj.

Pécsi 8. gyalogezred.

Ezred parancsok: Nagy alezredes  – 1944.11.21.

A Hadtörténeti Múzeum bemutatja: az 1943M 7,5 cm-es páncéltörő ágyú (PAK 40)

Pécsi 8/I. gyalogzászlóalj.

Pécsi 8/II. gyalogzászlóalj.

Pélmonostori 8/III. gyalogzászlóalj.

Szekszárdi 18. gyalogezred.

Szekszárdi 18/I. gyalogzászlóalj.

Sárbogárdi 18/II. gyalogzászlóalj.

Tolnai 18/III. gyalogzászlóalj.

Pécsi 10. felderítő osztály.

 • Osztályparancsnok: Szász Endre ezredes
  • Gyékényesi 1. kerékpáros-század.
  • Pécsi 2. huszárszázad.

Közvetlen alakulatok.

Kaposvári 10. tüzérosztály

10,5 cm-es könnyű tábori tarack

Pécsi 11. tüzérosztály.

Tolnai 12. tüzérosztály.

74. tüzérosztály.

A Hadtörténeti Múzeum bemutatja: A 36M Bofors légvédelmi gépágyú

Bajai 54. utászzászlóalj.

 • 1. utászszázad.
 • 2. utászszázad.
 • 3. utászszázad.
 • 10. híradó-zászlóalj. 
 • 10. gyaloghadosztály vonatcsoport-parancsnokság. 

12. tartalékhadosztály.

 • Pécsi 38. gyalogezred (8. gyalogezred ikerezrede)
 • 36. gyalogezred 
 • 36/I. zászlóalj
 • 36/ll. zászlóalj
 • 36/lll. zászlóalj

- MÉDIA AJÁNLAT -

Screenshot of www.arcanum.com